Servis se nalazi  na novoj adresi:
Petra Svačića 26, Cerić
(uz Citroen Čuljak)
Prodaja: 032/421-999
Ovlašteni TOYOTA distributer za Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju